Program Ometystmesterskapet

 

Her er alle som stiller opp frivillig og bidrar til å gjennomføre arrangementet:

Dommere / hjelpere

oppgave

 

Torun Thomassen

Stevneleder

Kennel Ometyst

Svein Stueland

K9 Nannestad dyreklinikk

Stevneveterinær og

hovedsponsor

 

Arild Stenbråten

Overdommer

Jaktprøvedommer Norsk Springer spaniel Klubb og representant for hovedstyret NSK.

Trond Marthinsen

Dommer

Forsvarets Hundeskole, instruktør mm 

Anne Løvseth

 

Dommer

 

Forvertsgruppe-ansvarlig Forsvarets Hundeskole og supererfaren hundefører, og sponsor av gratis kurs.

Gro Steinarson

 

Dommer

 

Mangeårig hundefører labrador retriever, nå aktiv med retrieverjakt

Rolve Stjern

Hjelper

 

Olav Parken

Hjelper

Mark-eier

Aleksander Heinrichs Baukhol

Hjelper

 

 

REGLER FOR OMETYSTMESTERSKAPET, SOM AVHOLDES SOM EN WORKING TEST (WT), TILPASSET BÅDE WORKING SPRINGER SPANIEL OG LABRADOR RETRIEVER.

1.1 GENERELT: Working test (WT) er en konkurranseform som avholdes med det formål å vurdere de jaktlige egenskapene hos våre hunder (både working springer spaniel og labrador) uten at det felles vilt. Formålet med WT er å rangere hundene ut ifra viltfinnerevne, temperament, markeringsevne, nesebruk, initiativ og myke grep. Førerens innsats skal kun sees på som et supplement til hundens egenskaper.

1.2.DELTAKELSE: Hunden være fylt 9 måneder første prøvedag for å stille i BK. Det er en egen valpeklasse, som er tilrettelagt for yngre valper.

1.3 KLASSEINNDELING

 • Valpeklasse: For hunder under 9 måneder.
 • Begynnerklasse (BK): Hunden kan ikke tidligere ha oppnådd «bestått WT-åpen».
 • Åpenklasse (AK): Hunden må enten være kvalifisert for Åpenklasse på jaktprøve eller ha oppnådd 2 × «bestått WT-BK». Hunden kan ikke tidligere ha oppnådd «bestått WT-elite».
 • Eliteklasse (EK): Hunden må enten være kvalifisert for Eliteklasse på prøve eller 2 × «bestått WT -åpen».

1.4 GJENNOMFØRING OG BEDØMMELSE:

1.4.1 Gjennomføring: Konkurransen gjennomføres med fem poster med økende vanskelighetsgrad for de ulike klassene. Postene beskrives nærmere i post 1.5.

Det skal benyttes standard 250 og 500 grams dummyer. Det skal skytes før kast. I forbindelse med dirigeringsoppgaver, skal hagle med løsammunisjon benyttes.

1.4.2 Bedømmelse WT bedømmes ved hjelp av en poengskala med 0 – 20 poeng på hver av postene. Er det flere apporter på samme post vurderes den samlede prestasjonen for alle apporter i forhold til poengskalaen. Bringes ikke alle apportene inn på en post gir dette 0 poeng. Hunden skal holdes i bånd når den kommer til start på hver post. Bedømmelsen starter når fører har fått beskjed om å kople hunden løs, og avsluttes når hunden igjen er i bånd.

Bedømmelse av WT

Generelt for valpene, så skal arbeidsglede, førerkontakt, innkalling, nysgjerrighet, søksinteresse og lokaliseringsevne belønnes mer enn f.eks. plukke og avlevere dummy.

Hundene bedømmes strengere i forhold til lydighet og korrekt gjennomføring jo høyere opp i klassene de kommer.

Dommer skal vektlegge og belønne følgende egenskaper:

 

Springer

Labrador

·       Arbeidsglede

·       Avlevering

·       Kan føres med små virkemidler

·       Kontroll

·       Naturlig markerings- og viltfinneregenskaper

·       Nesebruk

·       Rask innlevering

·       Fart

·       Stil

·       Arbeidsglede

·       Avlevering

·       Diskret føring

·       Kontroll

·       Naturlig markerings- og viltfinneregenskaper

·       Nesebruk

·       Rask innlevering,

·       Fart

·       Stil

 

Grove feil/alvorlige feil: Med en grov feil kan maksimalt 12 av 20 poeng gis. Med mer enn en grov feil kan maksimalt 4 av 20 poeng gis.

·       Dårlig fotgåing

·       Dårlig markering

·       Dårlige avleveringer/dårlige apportgrep

·       Føres støyende (fløytebruk, stemmebruk o.l.)

·       Ulydighet og/eller unødig forstyrrelse av terreng

·       Urolig og krever førers oppmerksomhet

·       Jakter utenfor skuddhold

·       Ineffektivt søksarbeid

·       Dårlig kontroll

·       Dårlig terrengdekning

·       Finner ikke apporten

·       Dårlig fotgåing

·       Dårlig markering

·       Dårlige avleveringer/dårlige apportgrep

·       Høylytt handling/føring
langsomt arbeid og/eller manglende initiativ

·       Ulydighet og/eller unødig forstyrrelse av terreng

·       Urolig og krever førers oppmerksomhet

·       Uselvstendighet

 

Med 0 på en post tillates ekvipasjen å fullføre de gjenstående postene. Feil som gir 0 poeng

·       Apporten bringes ikke til fører

·       Piping eller bjeffing under slippet

·       Bytter apport

·       Jager levende vilt

·       Knallapport: om hunden uten tillatelse forlater sin plass i den hensikt å apportere

·       Hemmende skuddreaksjon/skuddberørt

·       Søker med apport i munnen

·       Ulydig: utenfor hold i for stor del av arbeidet

·       Apportvegring – eller hund som forlater apporten

·       Går ikke ut i vann

·       Apporten bringes ikke til fører

·       Bjeffing eller piping

·       Bytter apport

·       Jager levende vilt

·       Knalling: om hunden uten tillatelse forlater sin plass i den hensikt å apportere

·       Skuddberørt

·       Søker med apport i munnen

·       Ute av hånd

·       Vegrer å gå i vann

 

Diskvalifiserende feil. Har hunden gjort en diskvalifiserende feil, får ikke ekvipasjen fullføre de gjenstående postene.

·       Aggressivitet

·       Fysisk korreksjon eller irettesettelse av hunden

·       Hard munn

·       Aggressivitet

·       Fysisk korreksjon eller irettesettelse av hunden

·       Hard munn

 

 

 • 4.1 PLASSERING OG PREMIERING Hunder som har fått poeng på alle poster og oppnådd minimum 50% i Begynnerklassen og minst 60% i Åpen- og Eliteklassen av mulig oppnåelige poeng, får registrert «bestått WT» for den aktuelle klassen. Hunder som har 0 på en post, og/eller ikke oppnådd tilstrekkelig prosent av mulige oppnåelige poeng, får registrert «ikke bestått». Hunder som blir diskvalifisert på en post, får registrert «DISK» som endelig resultat. I konkurransen skal de fem beste hundene i hver klasse plasseres og premieres, såfremt de har oppnådd bestått. Ved poenglikhet i eliteklassen på de 3 første plassene gjennomføres «run off» (en ekstra apport/oppgave som ikke påvirker oppnådd poengsum), for å rangere nr. 1, 2 og 3. For øvrig ved poenglikhet gis det fortrinn til den hunden med høyeste poengsum på en post.

 

 • 5 GJENNOMFØRING:

Post 1 A: Spanielsøksoppgave

En teig (maks bredde 60 meter) gjennomsøkes, fortrinnsvis med naturlige hindringer underveis. Det er utlagt 4 dummyer i teigen på forhånd. 250 grams dummyer benyttes. Hunden skal med hjelp av tradisjonelt springersøk finne, returnere og avlevere disse til fører.

Underveis skal det skytes og kastes dummy. Vanskelighetsgrad varierer med klassen.

 • Valpeklasse: Ingen skudd og kast, men det legges ut dummyer som valpene skal finne og hvor det viktigste er å finne og deretter komme tilbake til fører. Poeng gis for å finne, returnere til fører, å ta med dummyen tilbake i retning fører, avlevere nære fører, avlevere i hånd.
 • BK: fører kan stoppe hunden før skudd og kast ved at dommer/skytter roper fugl og da kan fører blåse stopp. Etter ca. 3 sekunder kommer skudd og kast.
 • AK: skudd og kast kommer uten at fører er forberedt, men kan om ønskelig blåse stopp når skuddet kommer.
 • EK: skudd og kast kommer uten at fører er forberedt og fører kan ikke blåse stopp.

Post 1 B: Labradorsøksoppgave, eventuell valgfri søksoppgave for springere som trener bruks

En teig benyttes til feltsøk. Feltets størrelse og terreng økes og gjøres vanskeligere i de høyere klassene. Fører får angitt avgrensingene til feltet. Feltet skal være av ulik størrelse i de ulike klassene og tilpasses terrenget. Feltet skal ikke tråkkes eller merkes. Fem 250 grams dummyer legges ut i teigen på forhånd. Hund og fører får angitt et startpunkt og fører kan sende hunden på dommers anvisning. Hunden skal på kommando søke igjennom området, samt finne og avlevere dummyene i førers hånd. Et skudd skytes mot feltsøket før hunden sendes.

 • Valpeklasse: Et relativt enkelt terreng og ingen skudd
 • BK: i naturlig terreng uten tydelige terrengskifter og for store naturlige hindringer.
 • AK: med terrengskifte og naturlige hindringer i teigen
 • EK: med terrengskifte, gjerne vann og naturlige hundringer i teigen.

Post 2: Markeringsoppgave. 

I en markeringsoppgave, så skytes og kastes det en 250 grams dummy, som hunden på kommando skal finne og bringe tilbake til fører. Hunden sendes fra et angitt punkt og det er fra dette punktet hunden sitter når skudd og kast gjennomføres.

 • Valpeklasse: maks 15 meter og ingen skudd
 • BK: springer maks 30 meter hovedsakelig samme underlag, labrador maks 40 meter
 • AK: springer maks 50 meter med et terrengskifte, labrador maks 60 meter
 • EK: springer maks 75 meter med flere terrengskifter med eller uten vann, labrador maks 100 meter

Post 3: Dirigeringsoppgave, med skudd i dummyens retning

I denne oppgaven så vil det være en 500 grams dummy utlagt på forhånd og den eneste hjelpen hunden får er et skudd som skytes fra hagle med løsammunisjon i retning mot dummyen.

 • Valpeklasse: en dummy er lagt ut på forhånd og fører har anledning til å gå sakte mot anvist sted, fortrinnsvis slik at valpen kan få overvær av dummyen. Ingen skudd.
 • BK: springer maks 30 meter hovedsakelig samme underlag, labrador maks 40 meter
 • AK: springer maks 50 meter med terrengskifte, labrador maks 60 meter
 • EK: springer maks 75 meter med terrengskifte med eller uten vann , labrador maks 100meter

Post 4: Markeringsoppgave fra vann eller spesielt tett/høy vegetasjon

I en markeringsoppgave, så skytes og kastes det en 500 grams dummy, som hunden på kommando skal finne og bringe tilbake til fører. Hunden sendes fra et angitt punkt og det er fra dette punktet hunden sitter når skudd og kast gjennomføres.

 • Valpeklasse: en meget kort og enkel oppgave, evt rett i vannkanten eller kort ut i tett vegetasjon. Fører kan gå sakte mot området.
 • BK: springer maks 20 meter, labrador maks 30 meter
 • AK: springer maks 30 meter, labrador maks 40 meter
 • EK: springer maks 40 meter, labrador maks 50 meter

Post 5: Lydighetsoppgave som kan inkludere: fot, sitt og bli, stopp og innkalling, stopp og nærsøk, ro i oppflukt

 • Valpeklasse: en meget enkel oppgave
 • BK: Enklere oppgaver over relativt korte strekninger
 • AK: Litt mer krevende oppgaver og over lengre strekninger
 • EK: Mer krevende oppgaver som kan holdes over lengre strekninger

 

Vinnere Ometystmesterskapet

Valpeklassen:

 1. Anita Heer med Ometyst’s Rutt
 2. Torill Hermansen med Ometyst’s Ebba Grøn, alias Wilma
 3. Helena Eriksson Stjern med Ometyst’s Artemis, alias Missi

BK

 1. Bjørne Fjellheim Øen med Ometyst’s Saga
 2. Catharina Lundberg med Ometyst’s Muskat, alias Robban
 3. Nina Torheim Thronæs med Ometyst’s Prada, alias Zelda

AK

 1. Gøril Bergsbakken med Ometyst’s Kenzo
 2. Annichen Høiby med Ometyst’s Cranberry, alias Kimmi
 3. Katriina Kekkonen med Ometyst’s Bravo, alias Beta

Vinnerne av Runoff søndag

 1. Valp Torill Hermansen med Wilma, gavekort vaksinering hos K9 Nannestad dyreklinikk
 2. BK Bjørne Fjellheim Øen med Saga, gavekort HD-røngten K9 Nannestad dyreklinkk.
 3. I AK stilte ikke vinnerne, da de måtte jobbe søndag, men nummer fire og seks stilte til demo: Mona Heinrich med Streamsides X-Belle og Helena E. Stjern med Madoc, hvor Madoc vant.

Ometystmesterskapet

Deltakere

 

 
Camilla Høst Amber Queen Amber 0 år valp lab 4
Helena Eriksson Stjern Artemis Missi 0 år valp wess 3
Torill Hermansen Ebba Grøn Wilma 0 år valp wess 1
Lucy Watson Twist Bonnie 0 år valp wess 6
Sissel Larsen Khanti 0 år valp wess 7
Anita Heer Rutt Rutt 0 år valp wess 1
Nina Sypriansen Peik van Dijk Peik 0 år valp wess 5
Maria Stuifbergen   Laika 0 år valp wess 8
        8    
Camilla Høst Triumph Noor 1 år bk lab 7
Marianne Falk   Charlie 1 år bk lab 4
Catharina Lundberg Muskat Robban 1 år bk wess 2
Nina Torheim Thronæs Prada Zelda 1 år bk wess 3
Jonas Baggetorp Asina Majo 1 år bk wess 6
Pernille Unhjem Solo Solo 1 år bk wess 5
Eva Tuft Larsen Saga Saga 1 år bk wess 1
        7    
Helena Eriksson Stjern   Maddoc 3 år ak wess 6
Catharina Lundberg   Billy 3 år ak wess 9
Katriina Kekkonen Bravo Beta 5 år ak wess 3
Katriina Kekkonen Action Alpha 7 år ak wess 5
Gøril Bergsbakken Kenzo Kenzo 5 år ak wess 1
Nathalie Alderø Smokehead Smoki 8 år ak wess 8
Elisabeth Nørgaard Stella Mc Cartney Stella 6 år ak wess 7
Mona Heinrichs X-Belle Belle 8 år ak wess 4
Annichen Høiby Cranberry Kimmi 3 år ak lab 2
        9    

Bedømmingsskjema Ometystmesterskapet

OMETYSTMESTERSKAPET 30.-31.10.2021 - en workingtest
   
Navn på fører:
Navn på hund:
Kallenavn:
Rase:                   WESS   /   LABRADOR
Alder:
Kjønn:                 tispe   /  hannhund
Klasse:                 VALP   /   BK   /   AK   /   EK  
Skudd:                JA    /    NEI
   
POST 1 : SØKSOPPGAVER:      A      /     B
A: Markering- og viltfinneregenskaper: (er oppmerksom og følger med på kastet, løper deretter mer eller mindre rett mot nedslagsfeltet og starter søket nær der dummyen landet)  
A: Stopper fint på skudd og kast, og venter på kommando  
Søkslyst og arbeidsglede (jobber ivrig for å finne dummy)   
Nesebruk: reagerer på og utreder vitring, lokaliserer dummy effektivt  
Kommer raskt tilbake til eier etter funn / førerkontakt   
Har med dummy rett tilbake mot fører /rask avlevering  
Leverer dummy i hånd / rask avlevering  
Fart og stil (hurtig arbeid med trøkk, gjerne nesa mot bakken og i riktig mønster i forhold til vinden/utnytter vinden)  
B: Hunden dekker området effektivt og jobber selvstendig  
B: Greier fint å passere terrengskifter og jobber godt uavhengig av terreng  
Kontroll/førerkontakt/samarbeidsvilje/kan føres med små midler  
SUM POENG (maks 20)  
   
POST 2: MARKERINGSOPPGAVE
Markering- og viltfinneregenskaper: (er oppmerksom og følger med på kastet, løper deretter mer eller mindre rett mot nedslagsfeltet og starter søket nær der dummyen landet)  
Søkslyst og arbeidsglede (jobber ivrig for å finne dummy)   
Nesebruk: reagerer på og utreder vitring, lokaliserer dummy effektivt  
Kommer raskt tilbake til eier etter funn / førerkontakt   
Har med dummy rett tilbake mot fører /rask avlevering  
Leverer dummy i hånd / rask avlevering  
Greier fint å passere terrengskifter og jobber godt uavhengig av terreng  
Kontroll/førerkontakt/samarbeidsvilje/kan føres med små midler  
SUM POENG (maks 20)  
   
POST 3: DIRIGERINGSOPPGAVE MED SKUDD I DUMMYENS RETNING (FOR Å ILLUDERE FELT FUGL)
Dirigeringsevne og viltfinneregenskaper: er oppmerksom og følger med på skuddet, løper deretter i skuddretningen/eller i retningen fører sender og starter nærsøket på kommando og eller finner dummy ved egen hjelp   
Søkslyst og arbeidsglede (jobber ivrig for å finne dummy)   
Nesebruk: reagerer på og utreder vitring, lokaliserer dummy effektivt  
Kommer raskt tilbake til eier etter funn / førerkontakt   
Har med dummy rett tilbake mot fører /rask avlevering  
Leverer dummy i hånd / rask avlevering  
Greier fint å passere terrengskifter og jobber godt uavhengig av terreng  
Kontroll/førerkontakt/samarbeidsvilje/kan føres med små midler  
SUM POENG (maks 20)  
   
POST 4: MARKERINGSOPPGAVE FRA VANN ELLER SPESIELT TETT/HØY VEGETASJON
Markering- og viltfinneregenskaper: (er oppmerksom og følger med på kastet, løper deretter mer eller mindre rett mot nedslagsfeltet og starter søket nær der dummyen landet)  
Søkslyst og arbeidsglede (jobber ivrig for å finne dummy)   
Nesebruk: reagerer på og utreder vitring, lokaliserer dummy effektivt  
Kommer raskt tilbake til eier etter funn / førerkontakt   
Har med dummy rett tilbake mot fører /rask avlevering  
Leverer dummy i hånd / rask avlevering  
Fart og stil (hurtig arbeid med trøkk, gjerne nesa mot bakken og i riktig mønster i forhold til vinden/utnytter vinden)  
Hunden dekker området effektivt og jobber selvstendig  
Greier fint å passere terrengskifter og jobber godt uavhengig av terreng  
Kontroll/førerkontakt/samarbeidsvilje/kan føres med små midler  
SUM POENG (maks 20)  
   
POST 5:  LYDIGHETSOPPGAVE SOM KAN INKLUDERE: FOT, SITT OG BLI, STOPP OG INNKALLING, STOPP OG NÆRSØK,  RO I OPPFLUKT
Hunden føres i line i x-antall meter (avhengig av klasse), deretter kommanderes hunden sitt/bli og fører går i fra (lina kan henge på hunden i valp og BK), fører går deretter tilbake og går videre med hunden fri ved fot i x-antall meter, ny sitt og bli, fører går i fra x-antall meter og kaller inn hunden. Hunden holdes i utgangsposisjon og medhjelper kaster en 250 grams dummy, hunden kommanderes til å apportere dummy.  Avstander: Valp: 1 meter, BK: 2 meter, AK: 10 meter, EK: 20 meter. I valp og BK kan langline benyttes om ønskelig. 
Hunden er oppmerksom og lydhør  
Hunden viser vilje til å utføre oppgaven  
Hunden gjennomfører oppgaven korrekt  
Hunden viser god førerkontakt   
Kommer raskt tilbake til eier etter funn / førerkontakt   
Har med dummy rett tilbake mot fører /rask avlevering  
Leverer dummy i hånd / rask avlevering  
Hunden følger fører villig  
Kontroll/førerkontakt/samarbeidsvilje/kan føres med små midler  
SUM POENG (maks 20)